Akupunktur

Akupunktur innebär att stimulering av särskilda punkter på huden kan påverka olika organ och funktioner i kroppen, och att man på det viset kan reglera olika störningar. Fram till idag har man upptäckt ca 2 000 akupunkturpunkter. Av dessa akupunkturpunkter är 360 st vanliga i behandling. Ledningsbanorna mellan punkterna heter meridianer. I dessa flödar chi eller qi, livsenergin. Chi finns överallt i kroppen men är mer koncentrerad i närheten av meridianerna. Vid akupunkturpunkterna når denna energin kroppsytan och blir tillgänglig för att behandlas.

akupunktur1

Exempel på behandlingsområden

INVÄRTES
Hypertoni
Huvudvärk
Migrän
Angina
Astma
Bronkit
Allergier
Mag-tarmbesvär(Förstopning, Lösmagen)
Sinuit
Sömnstörningar
Trötthet
Utbrändhet
Yrsel
Ödem
Urinvägsinfektioner
Orolighet
Ångest

HUD
Akne
Eksem
Herpes
Bältros
Urticaria
Svampinfektion
Håravfall

 

MUSKEL, LED & NEUROLOGISKA BESVÄR
Ansiktsförlamning
Artrit
Frozen shoulder
Idrottsskador
Ischias
Lumbago
MS
Nackspärr
Ryggproblem
Stroke
Tennisarm
Trigeminus neuralgi

UROLOGISKA PROBLEM
Erektionsstörning
Prostatit
Infertilitet

Med akupunktur kan man behandla olika typer av smärtor, svåra och komplicerade sjukdomar, gynekologiska sjukdomar och barnsjukdomar. Akupunkturs och moxibustions effekt och syfte kan sammanfattas nedan.

1. Passera genom meridianer

Att låta stillastående och blockerade meridianer bli flytande och sålunda återställa normal fysisk funktion, är akupunkturens och moxibustionens främsta och snabbaste effekt. En av behandlingens viktigaste funktion är att transportera Qi och blod. Symptom för blockerat Qi, blod och meridianer är smärta, domning, svullnad, och fläckar från blodutgjutning under huden. Akupunktur och moxibustion väljer lämpliga Yu-punkter och nålstick, samt terapi med trekantiga nålar för att låta Qi och blodet pulsera oförhindrat, hålla meridianerna flytande, nå bästa smärtstillande effekt och bota sjukdomen.

2. Harmonisering av Yin och Yang

Akupunkturs och moxibustions syfte och enda mål är att kroppens Yin och Yang ska balanseras. Anledningen till olika sjukdomar är komplicerade, men i varje fall kan man dra slutsatsen att Yin och Yang är i obalans. Harmonisering av Yin och Yang utförs genom kombinationer av olika punkter och nålstick, som bestäms utifrån meridianers Yin- och Yang-egenskaper.

3. Stärka kroppens motståndskraft samt eliminering av smärta

Att stödja och hjälpa kroppens goda Qi och eliminera smutsiga, onda Qi. Sjukdomens början, dess utveckling och omvandling är en process precis som kampen mellan det onda och det goda. Förstärkandet av kroppens motstånd och elimineringen av ondskan kan hjälpa kroppen att återhämta goda Qi för att bota sjukdom och eliminera det onda.


Öronakupunktur

Vid öronakupunktur använder man sig av öronpunkter för att lindra och bota kroppens besvär. Enligt den klassiska skriften Nei Ching möts alla meridianer i örat, och därför är det samlingspunkten för alla kroppens energier. Öronens akupunkturpunkter är mindre i diameter än de som finns längs med kroppens meridianer, och de ligger tätare. Punkternas meridianer motsvarar kroppens olika delar via nervsystemet och hjärnan.
Det finns fler än 100 öronpunkter. Öronakupunktur används både för att ställa diagnos, för smärtlindring och behandling. Vi använder oss av örtfrön som trycks mot öronens punkter för att behandla olika sjukdomar.


Koppning

Koppning är en mycket gammal metod och härstammar från kinesisk medicin. Koppning kan utföras på hela kroppen för olika behov, och används som ett komplement till akupunkturbehandlingen. Man använder sig av koppar av glas eller annat material, som anbringas över vissa områden på kroppen. Man tänder först eld på en spritdoppad bomullstuss och håller den ett par sekunder inuti koppen. Därefter sätts koppen snabbt på huden och när den varma luften i koppen svalnar uppstår ett vakuum. Syftet är att förbättra cirkulationen och få muskulaturen att slappna av.