Undersökning

På kliniken erbjuder vi hälsoundersökningar med hjälp av en analys av tunga, puls eller blod. Genom dessa analysmetoder kan man ställa en diagnos för att kunna ge lämplig behandling.

pulsdiagnos


Tunganalys

Vår tunga avspeglar vårt inre väldigt väl, inom kinesisk medicin är tungans utseende centralt för att ställa en hälsoanalys.Vi tittar på tungans färg, form, beläggning, fuktighet, sprickor och prickar.En frisk kropp har en ljusröd tunga utan beläggningar medan en mörk tunga visar på ett allvarligt problem i kroppen.En djupröd tunga visar att det finns hetta i kroppen, med värk och/eller inflammation.En spetsig, smal och hög tunga ofta lite ljus och med rött på tippen kallas led-tunga. Ju smalare tunga ju längre har problemet gått.En tunga som är svullen med vit beläggning visar på att det finns en tarm som inte mår bra.Olika färger på tungan betyder något. Alla skåror och streck och tandavtryck betyder något.Kolla din tunga och se hur den förändras beroende på hur du mår.

Vi erbjuder numera tunganalys på distans.


Pulsanalys

Läkare kan använda sig av pulsdiagnostik , fingertoppen lätt på pulsådern i något av de tre lägena märker att pulsen känns olika på respektive olika läge. Man skall känna om pulsen är i rörelse eller om den är stilla, för att bekräfta en redan ställd diagnos, som man kommit fram till kliniskt eller med hjälp av laboratorieprov. Den kan också ha stor betydelse och vara mycket värdefull i fall där patienten uppenbarligen är sjuk, fast man inte har kunnat fastställa diagnosen genom vare sig klinisk undersökning eller laboratorieprov.